Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

B6. Amager Børnefestival 2023

Se alle bilag
Ansøgning fra Børnekulturhus Ama'r om 50.000 kr. til 26 forestillinger under Amager Børneteaterfestival 2023. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 50.000 kr. til 26 forestillinger under Amager Børneteaterfestival 2023. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 50.000 kr. i tilskud til 26 forestillinger. 
Til top