Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

B5. FOOL'S PARADISE

Se alle bilag
Ansøgning fra Meridiano Teatret om 81.000 kr. til 27 opførsler af forestillingen "FOOL'S PARADISE" på ZeBU. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 54.000 kr. (27 x 2000 kr.)

Beslutning

Udvalget bevilgede 27.000 kr. i tilskud til 27 forestillinger. 
Til top