Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

V16. Alternative Fashion Week

Se alle bilag
Ansøgning fra Alternative Fashion Week om 27.000 kr. til 9 forestillinger af "Alternative Fashion Week" i Kulturhuset Indre By. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget meddeler afslag til ansøgningen, med begrundelsen, at projektet ikke vurderes til at være tilstrækkeligt båret af professionelle kræfter. 

Beslutning

Udvalget besluttede at give afslag, da de mener, at projektet ikke i tilstrækkelig grad er båret af professionelle kræfter.

Til top