Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

V10. LOL

Se alle bilag
Ansøgning fra Teaterforeningen OperaNord om 12.000 kr. til 4 forestillinger af "LOL", som opføres i kælderen under Operaen. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 8.000 kr. (4 x 2000 kr.)

Beslutning

Udvalget bevilgede 8000 kr. i tilskud til 4 forestillinger. 
Til top