Mødedato: 30.06.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Foreningslokalet 204 (2. sal)

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 30.06.2022, 18:30