Mødedato: 25.08.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, lokale 204 (foreningslokalet på 2. sal)

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 25.08.2022, 18:30