Mødedato: 23.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Fælleshaven, Virkefeltet 16 i Tingbjerg

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 23.11.2023, 18:30