Mødedato: 31.08.2023, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 31.08.2023, 16:00