Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Bemyndigelse til underskrivelse af dokumenter vedrørende køb og salg af ejendomme samt optagelse af lån og garantiforpligtelser

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, at de navngivne personer i afsnittet løsning, bemyndiges til, hver for sig og i forening med overborgmesteren eller en af næstformændene, at medunderskrive dokumenter vedrørende Københavns Kommunes køb og salg af ejendomme samt optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at det godkendes, at de navngivne personer i afsnittet løsning, kan medunderskrive dokumenter vedrørende Københavns Kommunes køb og salg af ejendomme samt Københavns Kommunes optagelse af lån og garantiforpligtelser.

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Det følger af lov om kommunernes styrelse § 32, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019), at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån og garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Der er ingen begrænsninger i lov om kommunernes styrelse med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af Borgerrepræsentationen eller en person, der er ansat i kommunen.

Det bemærkes, at det ikke er tilstrækkeligt, at beføjelsen som medunderskriver er tildelt indehaveren af en bestemt titel f.eks. "den administrerende direktør". Der er intet til hinder for, at Borgerrepræsentationen udpeger flere personer.

Der er behov for, at Borgerrepræsentationen, grundet ændringer i Økonomiforvaltningens personale, bemyndiger en ny medarbejder til i forening med overborgmesteren eller en af næstformændene at medunderskrive dokumenter vedrørende Københavns Kommunes køb og salg af ejendomme.

Derudover er der behov for at udvide kredsen af medarbejdere, der er bemyndiget til i forening med overborgmesteren eller en af næstformændene at medunderskrive dokumenter vedrørende Københavns Kommunes optagelse af lån og garantiforpligtelser. Dette skyldes, at Københavns Ejendomme og Indkøb står for Københavns Kommunes ejendomshandler, og skal i den forbindelse forestå en række nødvendige følgeekspeditioner, som anses som optagelse af lån og garantiforpligtelser. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at medarbejdere i Københavns Ejendomme og Indkøb ikke med nuværende bemyndigelse kan underskrive disse følgeekspeditioner.

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at den nye direktør i Økonomiforvaltningen tilføjes til listen over navne på medarbejdere, der hver for sig og i forening med overborgmesteren eller en af næstformændene kan medunderskrive dokumenter vedrørende Københavns Kommunes køb og salg af ejendomme, og at de øvrige navngivne personer fortsat har samme bemyndigelse hertil. De bemyndigede personer udgør herefter:

 • Søren Hartmann Hede, administrerende direktør i Økonomiforvaltningen,
 • Nanna Westerby Jensen, direktør i Økonomiforvaltningen (ny),
 • Rasmus Vanggaard Knudsen, direktør i Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomiforvaltningen,
 • Torben Pilgaard, kontorchef i Kontoret for Køb, Salg og Leje i Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomiforvaltningen,
 • Per Justesen, kontorchef i Kontoret for Selskaber og Rettigheder, Økonomiforvaltningen og
 • Pia Mørkedal, vicekontorchef i Kontoret for Selskaber og Rettigheder, Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen indstiller også, at plandirektøren i Økonomiforvaltningen, direktøren i Københavns Ejendomme og Indkøb samt kontorchefen i Kontoret for Køb, Salg og Leje i Københavns Ejendomme og Indkøb tilføjes til listen over navne på medarbejdere, der hver for sig og i forening med overborgmesteren eller en af næstformændene kan medunderskrive dokumenter vedrørende Københavns Kommunes optagelse af lån og garantiforpligtelser og at de øvrige navngivne personer fortsat har samme bemyndigelse hertil. De bemyndigede personer udgør herefter:

 • Søren Hartmann Hede, administrerende direktør i Økonomiforvaltningen,
 • Nanna Westerby Jensen, direktør i Økonomiforvaltningen (ny),
 • Mads Grønvall, direktør i Økonomiforvaltningen,
 • Rasmus Vanggaard Knudsen, direktør i Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomiforvaltningen (ny),
 • Torben Pilgaard, kontorchef i Kontoret for Køb, Salg og Leje i Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomiforvaltningen (ny) og
 • Jesper Ralfkiær Jørgensen, kontorchef, Center For Økonomi, Økonomiforvaltningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Godkendes indstillingen, vil de i løsningen nævnte personer være bemyndiget til, hver for sig og i forening med overborgmesteren eller en af næstformændene at medunderskrive dokumenter vedrørende Københavns Kommunes køb og salg af ejendomme samt optagelse af lån og garantiforpligtelser. De ansvarlige fagkontorer vil sørge for rette registrering i det digitale tinglysningssystem.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top