Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Borgerrepræsentationen møde d. 24.06.2022, 17:30