Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Fremlæggermappe, orienteringer til Borgerrepræsentationen