Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Beslutninger på fortrolige sager

Beslutning

35.  Salg af Tranehavegård 20 (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Sagen blev taget af dagsordenen under punkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

36.  Indgåelse af lejekontrakt til udvidelse af klub på Nørrebro (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top