Søg
Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indgåelse af lejekontrakt til udvidelse af klub på Nørrebro (FORTROLIG)