Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Salg af Tranehavegård 20 (FORTROLIG)