Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om kommunale tryghedsvagter

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger overborgmesteren at rette henvendelse til justitsministeren med en opfordring til at få gennemført lovforslaget om en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter snarest muligt, så ordningen kan implementeres senest i sommeren 2023. 

(Stillet af Venstre)

Motivering

Venstre i København har i mange år arbejdet for, at byen får et kommunalt ordenskorps, der kan understøtte politiet og hjælpe med at sætte ind over for de få, der ikke opfører sig ordentligt i nattelivet. Derved kan vi sikre et bedre natteliv for de mange, der ikke bryder reglerne og for beboere, der f.eks. generes af uhensigtsmæssig høj musik og folk, der urinerer på gaden.

I politiforliget fra 2020 indgår muligheden for en forsøgsordning med såkaldte kommunale tryghedsvagter. I aftaleteksten fremgår det, at aftaleparterne vil blive præsenteret for en model for den nærmere udformning af forsøgsordningen i første halvdel af 2021. Borgerrepræsentationen handlede og vedtog en hensigtserklæring i budgettet for 2022, hvor vi forpligtede hinanden til at se på finansieringen, så snart lovbehandlingen var gennemført. Men behandlingen af lovforslaget blev udskudt til folketingsåret 2021-22.

Det folketingsår er nu gået, og vi går desværre endnu en sommer i møde uden kommunale tryghedsvagter, der kan bidrage til at sikre overholdelse af byens ordensreglementer, hvad angår støj og affald. Forsøgsordningen vil nu tidligst kunne indføres til sommeren 2023.

Derfor ønsker vi, at overborgmesteren på vegne af Borgerrepræsentationen skal komme med en kraftig opfordring til justitsministeren om at få lovforslaget behandlet hurtigst muligt, så den efterspurgte ordning med kommunale tryghedsvagter kan blive en realitet i København senest i sommeren 2023.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Medlemsforslaget blev forkastet med 28 stemmer imod 22. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, V, I og D
Imod stemte: Ø, B, F og Å

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi har allerede taget emnet op i forhandlingerne hos justitsministeren om udmøntning af politiforliget. Vi mener, at det går alt for langsomt med at give kommunerne hjemmel til at oprette kommunale ordenskorps til at tage sig af bl.a. støjproblemer.”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

"Partierne mener ikke at der skal indføres et kommunalt ordenskorps. Partierne anerkender at der i nattelivet kan opstå situationer hvor der er behov for blandt andet konflikthåndtering, fysisk og psykisk førstehjælp, eller en påmindelse om at vi alle skal kunne være her. Netop dette er de kommunale natteværter rigtig gode til. Partierne ønsker i stedet at se på en udvidelse af ordningen om natteværter."

Til top