Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om henvendelse til regeringen om at fjerne serviceloftet

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen sender et åbent brev til regeringen og KL med opfordring til en revision af budgetloven, der i højere grad muliggør nødvendige investeringer i velfærd, ved at suspendere serviceloftet.

(Stillet af Alternativet)

Motivering

Årets økonomiaftale er netop landet. Den er historisk stram, og særligt serviceloftet betyder, at landets kommuner, herunder København, står over for at skulle skære i velfærd for kommunens borgere. Serviceloftet er nemlig ude af trit med virkeligheden. København har som mange andre kommuner stigende udgifter på eksempelvis socialområdet, og det betyder, at servicemåltallene ikke rækker til at skabe den velfærd, som Københavns borgere og særligt de udsatte borgere har brug for.

Derfor foreslås det, at Borgerrepræsentationen i et brev anmoder regeringen om at revidere budgetloven med det mål at sætte kommunerne fri af serviceloftet. På den måde kan vi:

  • Styrke nærdemokratiet og få større lokal selvbestemmelse og mere kommunalt selvstyre.
  • Undgå kortsigtede økonomiske beslutninger og med flerårige budgetter og friere rammer for økonomien i kommunerne i stedet skabe en mere intelligent og langsigtet økonomistyring til gavn for velfærd.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Socialdemokratiet og Radikale Venstre fremsatte forslag om ændring af at-punktet til følgende:

”at Borgerrepræsentationen sender et åbent brev til Regeringen med opfordring til en revision af budgetloven, herunder at budgetlovens et- årige fokus i udgiftsstyringen af det offentlige forbrug skiftes ud med en flerårige styring og, at budgetlovens grænse for det strukturelle underskud på de offentlige finanser gøres mere imødekommende over for særligt store og væsentlige offentlige investeringer, fx klimainvesteringer.”

 

 

Det af Socialdemokratiet og Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt med 43 stemmer imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F og Å
Imod stemte: V, I og D

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget med 43 stemmer imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F og Å
Imod stemte: V, I og D

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre stemmer imod, da forslaget har sigte på at øge de offentlige udgifter. Det vil være direkte skadeligt at øge udgifterne i en tid, hvor vi ser den højeste inflation i flere årtier. I stedet opfordrer Venstre til at gennemføre skattelettelser, så pengene kommer tilbage til borgerne. Skattelettelser er nemlig også velfærd.”
Til top