Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Børn og unge-udvalget

Godkendelse af,

1) at Charlotte Lund (Enhedslisten) udtræder som suppleant i Børn og unge-udvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

2) at Maria Sofie Petersen (Enhedslisten) udpeges som ny suppleant i Børn og unge-udvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

1) at Troels Chr. Jakobsen (Alternativet) udpeges som midlertidigt medlem af Teknik- og Miljøudvalget under Christina Olumekos (Alternativet) orlov med virkning fra mandag den 1. august 2022 og indtil videre. 

 

Bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

1) at Troels Chr. Jakobsen (Alternativet) udpeges som midlertidigt medlem i bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter under Christina Olumekos (Alternativet) orlov med virkning fra mandag den 1. august 2022 og indtil videre. 

 

Handicapråd, Københavns Kommunes

Godkendelse af,

1) at Mathilde Kastbjerg (Det Konservative Folkeparti) udtræder som suppleant i Københavns Kommunes Handicapråd med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Helle Jønch (Det Konservative Folkeparti) udpeges som suppleant i Københavns Kommunes Handicapråd med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

 

 

Rådet for Visuel Kunst

Godkendelse af,

1) at Malene Landgreen udtræder som medlem i Rådet for Visuel Kunst med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022,

2) at Karin Lorentzen udpeges som medlem i Rådet for Visuel Kunst med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

 

Godkendelse af,

1) at Finn Reinbothe udtræder som suppleant i Rådet for Visuel Kunst med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022,

2) at Thorgej Steen Hansen udpeges som suppleant i Rådet for Visuel Kunst med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022

 

Vurderingsankenævnet

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

1) at Troels Chr. Jakobsen (Alternativet) udpeges som midlertidigt medlem i Vurderingsankenævnet under Christina Olumekos (Alternativet) orlov med virkning fra mandag den 1. august 2022 og indtil videre. 

 

Wonderful Copenhagen, bestyrelsen

Meddelelse om fra den store valggruppe,

1) at Mathilde Kastbjerg (Det Konservative Folkeparti) udpeges som midlertidigt medlem af Wonderful Copenhagen under Karina Bergmanns (Det Konservative Folkeparti) orlov med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde fredag den 24. juni 2022 og indtil videre.

 

Amager Øst Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Karin Kjær Madsen (indstillet af Parcelforeningen Søfryd for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udtræder som medlem i Amager Øst Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

2) at Nanna Tofte (indstillet af Parcelforeningen Søfryd for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udpeges som medlem af Amager Øst Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Hind Ouhnia (indstillet af FSB Beboerforening Tingbjerg for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration) udtræder som 2. suppleant i Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022. Foreningen ønsker ikke at indstille en ny repræsentant.

Pladsen i Brønshøj-Husum som 2. suppleant er herefter vakant som konsekvens heraf.

 

Valby Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Henrik Herskind (indstillet af Beboerrepræsentationen Kamelia Hus for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udtræder som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

2) at 1. suppleant, Iris Muñoz Hidalgo (indstillet af Foreningen Casa Latinoamericana for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udpeges som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

 

Øvrige meddelelser

Meddelelse om,

1) at Anders Toft Hansen (indstillet af Nye Borgerlige) udtræder som medlem af Christianshavns Lokaludvalg virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde fredag den 24. juni 2022.

Pladsen i Christian Havns Lokaludvalg som medlem er herefter vakant som konsekvens heraf. 

 

Meddelelse om,

1) at Ejner Jensen (indstillet af Socialdemokratiet) er udtrådt af Valby Lokaludvalg,

2) at 1. suppleant Mads Pedersen (indstillet af Socialdemokratiet) er udpeget som nyt medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra 8. juni 2022

3) at 2. suppleant Lotte Kjærside (indstillet af Socialdemokratiet) er udpeget som ny 1. suppleant i Valby Lokaludvalg med virkning fra 8. juni 2022

Pladsen i Valby Lokaludvalg som 2. suppleant er herefter vakant som konsekvens heraf. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstilling godkendt uden afstemning.

Til top