Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til børne- og ungdomsborgmesteren om initiativer til en endnu bedre folkeskolen og sikre skoleveje

Forespørgsel

Børne- og ungdomsborgmesteren bedes redegøre for, 

  1. Hvad har børne- og ungdomsborgmesteren igangsat, og hvad påtænker børne- og ungdomsborgmesteren at igangsætte for at skabe Danmarks bedste folkeskole?
  2. Hvad har børne- og ungdomsborgmesteren igangsat, og hvad påtænker børne- og ungdomsborgmesteren at igangsætte for at skabe flere sikre skoleveje, så de københavnske elever ikke skal krydse meget trafikerede veje? 

(Stillet af Socialdemokratiet)

Motivering 

Det er afgørende for Socialdemokratiet, at vi har en folkeskole, hvor eleverne trives og bliver så dygtige, som de kan. Det kræver dygtige lærere og pædagoger, og at eleverne modtager varieret undervisning. Samtidig er det afgørende, at forældrene kan have ro i maven, når de sender deres børn på gåben eller på cykel til skole. 
 
Børne- og ungdomsborgmesteren havde i sin valgkamp op til kommunalvalget fokus på folkeskolen og udtalte blandt andet, at vi i København skal have landets bedste folkeskole, og at en stemme på Konservative var en stemme på sikre skoleveje. Indtil videre har vi ikke set meget handling fra borgmesteren, så vi vil gerne vide, hvordan og hvornår borgmesteren har tænkt sig at indfri de løfter, han gav de københavnske børn og deres forældre i valgkampen?
 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Forespørgslen blev besvaret.
Til top