Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til overborgmesteren om Movias busdækning af Københavns Kommune

Forespørgsel

Overborgmesteren bedes redegøre for,

  1. om overborgmesteren mener, at Movia agerer forbrugervenligt?
  2. om overborgmesteren, som leder af den største af Movias ejerkommuner, mener, at Movia lever op til sin målsætning om at tilbyde borgere alternativer til bilen?
  3. om overborgmesteren har tiltro til, at Movia har ret i, at kvaliteten betyder mere for passagerudviklingen end billetpriserne?
  4. om København som ejerkommune har medvirket til at påvirke passagerantallet i en negativ retning ved at godkende omlægninger af ruter og nedlæggelse af stoppesteder?

(Stillet af Dansk Folkeparti)

Motivering

Passagerantallet falder i Movias busser og lokaltog. Movia selv mener, at faldet skyldes corona-pandemien, men overser her, at passagerantallet allerede var faldende, før coronaen ændrede transportvanerne for mange.

Da Københavns Kommune er klart den største af Movias 45 ejerkommuner, mener Dansk Folkeparti, at der er rimeligt, at overborgmesteren får mulighed for at svare på, om overborgmesteren er tilfreds med den udvikling, der har været på området.

Københavns Kommune har som mål at være et grønt fyrtårn, men er Movias forvaltning af den offentlige transport en med- eller modspiller for kommunens grønne målsætninger?

Movia mener ikke, at de stadigt stigende billetpriser har haft indflydelse på passagerudviklingen.

Desuden har Movia og ejerkredsen faktisk selv medvirket til det drastiske passagerfald. Det er sket ved indskrænkning af ruter, sløjfning af relevante stoppesteder, længere tid mellem busser og manglende hensyn til transport til uddannelsesinstitutioner.

Movia giver ofte skylden for diverse problemer til sine ejere i form af regioner og kommuner. Derfor håber Dansk Folkeparti med denne forespørgsel at kunne kaste lys over, hvordan overborgmesteren forholder sig til byens offentlige transport.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Forespørgslen blev besvaret.
Til top