Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udpegning af medlemmer til nye huslejenævn

Se alle bilag

Ændringen af boligreguleringsloven har medført en stigning i antallet af sager i huslejenævnet. Som konsekvens af dette blev der i OFS 2021/2022 afsat midler til at finansiere sagsbehandling og afgørelser i Huslejenævnet. Der oprettes derfor to nye huslejenævn i København udover de seks eksisterende.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til den konkrete udpegning af medlemmer til disse nye 7. og 8. huslejenævn. Herudover skal Borgerrepræsentationen tage stilling til konkrete ændringer i andre huslejenævn. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen indstiller til Indenrigs- og Boligministeriet, at de i indstillingen anførte personer beskikkes som henholdsvis formænd og suppleanter for formændene for det nye 7. og 8. huslejenævn,
  2. at Borgerrepræsentationen vælger de i indstillingen anførte personer som medlemmer af og suppleanter til de nye 7. og 8. huslejenævn,
  3. at Borgerrepræsentationen vælger de i indstillingen anførte personer som medlemmer og suppleanter for udlejerrepræsentanten i 1. huslejenævn,
  4. at Borgerrepræsentationen vælger den i indstillingen anførte person som suppleant for udlejerrepræsentanten i 2. huslejenævn, 
  5. at Borgerrepræsentationen vælger den i indstillingen anførte person som suppleant for udlejerrepræsentanten i 6. huslejenævn.
(Kultur- og Fritidsforvaltningen)

Problemstilling

En ændring af boligreguleringsloven har medført en stigning i antallet af sager i Huslejenævnet. For at håndtere de mange nye sager blev der i forbindelse med OFS 2021/2022 afsat midler til at finansiere sagsbehandling og afgørelser i Huslejenævnet. 

På den baggrund oprettes der to nye huslejenævn, henholdsvis 7. og 8. huslejenævn. 
Derfor skal der nu udpeges formænd og medlemmer samt suppleanter til disse nævn for perioden 1. august 2022 - 28. februar 2026.

Derudover ønsker udlejerrepræsentanten i 1. huslejenævn at fratræde sit hverv. Med henblik på at sikre de nødvendige kompetencer og erfaring i alle nævn har udlejerorganisationen i den sammenhæng ønsket en rokade i de eksisterende nævn. Det er derfor nødvendigt at udpege nye medlemmer til flere af de eksisterende huslejenævn for perioden 1. august 2022 - 28. februar 2026.

Løsning

Et huslejenævn består af en formand og to medlemmer, jf. boligreguleringslovens § 36.

Formanden for hvert nævn og dennes suppleant beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Borgerrepræsentationen. De to medlemmer og deres suppleanter udpeges af Borgerrepræsentationen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

I bilag 1 er der nærmere redegjort for valg af medlemmer.

 

Formænd og medlemmer til 7. og 8 huslejenævn

Forvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen til Indenrigs- og Boligministeriet indstiller følgende personer som henholdsvis formand og formandssuppleanter til de nye 7. og 8. huslejenævn.

Nævn

Indstilles som formand

Indstilles som suppleanter for formanden

7. huslejenævn

Byretsdommer

Cecilie Boel Winther

Mari Bech og

Maria Kjær

8. huslejenævn

Byretsdommer

Jeanett Bukhave

Mari Bech og

Helene Gyldenlund Sloth

 

Forvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen udpeger følgende personer som henholdsvis medlemmer og suppleanter til det nye nævn.

Nævn

Indstilling fra udlejerforeninger

Indstilling fra lejerforeninger

7. huslejenævn

EjendomDanmark

Medlem: Julie Heegaard Pedersen

Suppleant: Ea Norre

Lejernes LO i Hovedstaden

Medlem: Søren Sylvan Müller

Suppleant: Berit Ulrikka Bachmann

8. huslejenævn

EjendomDanmark

Medlem: Troels Bronné

Suppleant: Thit K. Topsøe-Jensen

Lejernes LO i Hovedstaden

Medlem: Berit Ulrikka Bachmann

Suppleant: Søren Sylvan Müller

 

Øvrige ændringer

Forvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen udpeger følgende personer som udlejerrepræsentant og suppleant i 1. huslejenævn.

Nævn

Indstilles som repræsentant for udlejerforening

Indstilles som suppleant for udlejerforening

1. huslejenævn

EjendomDanmark:

Marie Skovgaard

EjendomDanmark:

Lena Hartmann

 

Forvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen udpeger følgende person som suppleant for udlejerrepræsentanten i 2. huslejenævn.

Nævn

Indstilles som suppleant for udlejerforening

2. huslejenævn

EjendomDanmark:

Troels Bronné

 

Forvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen udpeger følgende person som suppleant for udlejerrepræsentanten i 6. huslejenævn.

Nævn

Indstilles som suppleant for udlejerforening

6. huslejenævn

EjendomDanmark:

Mathilde Engelund

Økonomi

Udgifterne til oprettelse og sekretariatsbetjening af de to nye huslejenævn indeholdes i forvaltningens budgetramme.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen rette henvendelse til Indenrigs-og Boligministeriet med henblik på, at formænd og formandssuppleanter beskikkes. 7. og 8. huslejenævn forventes at tiltræde den 1. august 2022.

 

Søren Tegen Pedersen                         /Aravni Jakobsen

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top