Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rådet for Visuel Kunst - årsberetning for 2021

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til årsberetning for 2021 for Rådet for Visuel Kunst.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen godkender Rådet for Visuel Kunsts årsberetning for 2021.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Det fremgår af kommissoriet for Rådet for Visuel Kunst, at udvalget skal aflægge årsberetning til Borgerrepræsentationen om udvalgets virke.

Løsning

Rådet for Visuel Kunst har gennem en skriftlig høring taget rådets årsberetning til efterretning.

Beretningen indeholder bl.a. en opgørelse over samtlige projektbevillinger og indkøb foretaget af Rådet for Visuel Kunst (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

 

Søren Tegen Pedersen /Marius Hansteen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Borgerrepræsentationen godkender Rådet for Visuel Kunsts årsberetning for 2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 9. juni 2022

 

 Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden). 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top