Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Socialudvalgets studietur til Nuuk den 8.-13. august 2022

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen bedes anmode Socialudvalgets medlemmer om at tage på studietur til Nuuk den 8. til 13. august 2022 samt beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som har valgt denne ordning.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen anmoder Socialudvalgets medlemmer om at tage på studietur til Nuuk i perioden 8. til 13. august 2022,
  2. at Borgerrepræsentationen beslutter at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som har valgt denne ordning

(Socialborgmesteren)

Problemstilling

Socialudvalget har den 8. juni 2022 godkendt et foreløbigt program for udvalgets studietur til Nuuk den 8.-13. august 2022.

En forudsætning for betaling af udgiftsgodtgørelse samt evt. erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til udvalgets medlemmer er, at Borgerrepræsentationen anmoder udvalgets medlemmer om at deltage i studieturen, jf. lov om kommunernes styrelse § 16.

Løsning

Formålet med studieturen er, at Socialudvalget opnår større viden om udsatte grønlændere i København, herunder særligt de unge under 30 år, der flytter fra Grønland til København, og som er i risiko for at havne i hjemløshed og misbrug. Socialudvalget skal bruge den viden til efter studieturen at drøfte behovet for nye indsatser i København målrettet udsatte unge fra Grønland.

Foreløbigt program for studieturen er vedlagt som bilag 1. Der er tale om et foreløbigt program. Der kan derfor forekomme ændringer i programmet forud for studieturen.

Økonomi

Udgifterne for Socialudvalgets studietur til Nuuk den 8. til 13. august 2022 afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Udgifterne til studieturen er på nuværende tidspunkt anslået til at udgøre ca. 325.000 kr. for 15 deltagere.

Videre proces

Socialforvaltningen arrangerer i august 2022 en studietur til Nuuk for Socialudvalgets medlemmer.

 

Mikkel Boje                   / Emil Dyred

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top