Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indkaldelse af stedfortræder for Christina Olumeko (Alternativet)

 

Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse §15, stk. 2 af formandens indkaldelse af stedfortræder for Christina Olumeko (Alternativet), der på grund af studier er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med mandag den 1. august 2022 og indtil videre.

Rette stedfortræder Troels Chr. Jakobsen (Alternativet) indkaldes derfor med virkning fra mandag den 1. august 2022.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstilling godkendt uden afstemning.
Til top