Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

 

Fraværende med afbud

Yildiz Akdogan (Socialdemokratiet), ferie

Louise Theilade Thomsen (Venstre), sygdom

Emil Moselund (Radikale Venstre), sygdom

 

Stedfortrædere

Der forelå anmodning fra Venstre om, at René Bredal (Venstre) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Louise Theilade Thomsen (Venstre).

Der forelå anmodning fra Radikale Venstre om, at Lartey Lawson (Radikale Venstre) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Emil Moselund (Radikale Venstre).

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortrædere.

 

Dagsorden

Der blev fredag den 24. juni 2022 udsendt 2 sager til behandling uden for dagsorden. Sagerne vedrører ” Indkaldelse af stedfortræder for Christina Olumeko (Alternativet)” og ”Rokering i udvalg”.

Sagerne blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Borgerrepræsentationen besluttede efter anmodning fra Økonomiforvaltningen at tage dagsordenspunkt 35, ”Salg af Tranehavegård 20 (FORTROLIG) af dagsordenen. 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Sisse Marie Welling (F) forlod mødet under behandling af punkt 27 ” Forespørgsel til overborgmesteren om Movias busdækning af Københavns Kommune” kl. 19.59.

 

Mødet sluttede kl. 22.25. 
Til top