Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: borgerhenvendelse vedr. markant stigning af jordtransporter via Islands Brygge

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og godkender sit svar på Grundejerforeningen Artillerivej Syds henvendelse vedr. markant stigning af jordtransporter på baggrund af indstilling fra trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Artillerivej Syd der, sammen med Grundejerforeningen Havnestad, ”...oplever en betydelig og markant stigning af jordtransporter på stykket mellem Selinevej og Artillerivej hhv. Hilmar Baunsgaard Boulevard/Islands Brygge.”

I henvendelsen beder Grundejerforeningen Artillerivej Syd derfor Lokaludvalget om at besvare en række spørgsmål omkring problemstillingen.

Vedhæftet er en kort redegørelse for og historik over Amager Vest Lokaludvalgets ageren omkring problemstillingen vedr. tung trafik igennem bydelen siden 2012, hvor ud fra man kan konkludere, at Lokaludvalget har været og er særdeles aktiv i arbejdet med at gøre politikerne opmærksomme på problemerne omkring den tunge trafik.

Trafikarbejdsgruppen har behandlet henvendelsen og udarbejdet et udkast til et svar til grundejerforeningen. Heri forklares det bl.a., at Lokaludvalget tidligere har kaldt den kraftigt øgede mængde jordtransporter igennem boligområder for uacceptabel. I besvarelsen fremgår det også, at Lokaludvalget til budgetforhandlingerne 2024 har indstillet som budgetnotat, at rundkørslerne på Ørestad Boulevard omdannes, for at kunne lede den tunge trafik til Lynetteholmen herigennem og udenom boligområderne.

Løsning

At lokaludvalget drøfter og godkender trafikarbejdsgruppens svar på henvendelsen fra Grundejerforeningen Artillerivej Syd.

Beslutning

Robert Nielsen, Ib Ferdinandsen og Lars Magnus Christiansen deltager i mødet fra behandlingen af dette punkt.

Indstillingen blev godkendt, med den tilføjelse, at de grundejerforeninger og boligforeninger, som har rettet henvendelse til lokaludvalget vedr. denne problemstilling bør inviteres til at deltage i arbejdet. Derudover bør der rettes henvendelse til de øvrige grundejerforeninger/boligforeninger, der er berørt af problemstillingen for et samarbejde.  

Til top