Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Amager Vest Lokaludvalg møde d. 29.08.2023, 18:00