Søg
Mødedato: 24.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Mødesalen i Kvarterhuset, Jemtelandgade 3

Beslutning om internetrefusion til lokaludvalgsmedlemmer

Indstilling

Forpersonen for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 

  1. at lokaludvalget træffer beslutning om hvorvidt lokaludvalgets medlemmer skal have mulighed for at få internetrefusion i den indeværende valgperiode.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at lokaludvalgets medlemmer (men ikke suppleanterne) kan få tilbud om oprettelse og betaling af en internetforbindelse. Forbindelsen betales af sekretariatsmidlerne.

Det er lokaludvalget selv, der beslutter, om udvalgets medlemmer skal have tilbud om refusion for internetudgifter Dette betyder, at betalingen af internetforbindelsen først kan begynde fra det tidspunkt, hvor lokaludvalget har vedtaget dette på et møde. Men lokaludvalget kan godt vedtage at udbetale refusion for internetforbindelse med tilbagevirkende kraft - fra det tidspunkt lokaludvalget er konstitueret.

Internetrefusionen er skattepligtig og det påhviler det enkelte lokaludvalgsmedlem at indberette til SKAT.

Taksten for internetrefusion ligger på, at der maksimalt ydes refusion for dokumenterede udgifter op til 2.100 kr. per medlem per år.

Løsning

Lokaludvalget træffer beslutning om hvorvidt lokaludvalgets medlemmer skal have mulighed for at få internetrefusion i den indeværende valgperiode, herunder om det er med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt lokaludvalget blev konstitueret.

Økonomi

Udgifter til internetrefusion finansieres af sekretariatsmidlerne.

Taksten for internetrefusion ligger fra 1. januar 2014 på maksimalt 175 kr. pr. måned. Det betyder, at der kan ydes refusion for op til 2.100 kr. per medlem per år.

Videre proces

Såfremt lokaludvalget beslutter, at medlemmerne skal have mulighed for at få internetrefusion, skriver sekretariatet ud med en frist for indsendelse af dokumentation for udgiften til internet.

Fremover skal lokaludvalgsmedlemmerne tilmelde sig ordningen om internetrefusion ved begyndelsen af hvert kalenderår for at modtage internetrefusion for det i gangværende år. Sekretariatet vil orientere lokaludvalgsmedlemmer om tilmeldingsfrister til ordningen. 

Det enkelte lokaludvalgsmedlem er ansvarlig for rettidig tilmelding til ordningen med internetrefusion, samt indsendelse af fornøden dokumentation inden for tidsfristen, samt indberetning af refusionen til SKAT.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.
Til top