Mødedato: 24.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Mødesalen i Kvarterhuset, Jemtelandgade 3

Tillægsdagsorden for Amager Øst Lokaludvalg møde d. 24.11.2022, 18:30