Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Besættelse af stillingen som direktør i Sundheds- og omsorgsforvaltningen (FORTROLIG)