Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Medlemsforslag om forslag til KL om overenskomstkrav

Medlemsforslag

1. at Københavns Kommune skriver til KL og anmoder om at få oplyst, hvad fristen er for at indsende forslag til overenskomstkrav, såfremt de skal indgå i KLs beslutningsproces og hvilken proces KL selv har planlagt for at indkalde forslag fra kommunerne,

2. at Økonomiudvalget opfordrer alle fagudvalg til at overveje at få sagen på dagsordenen i august/september.

(Stillet af Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre)

Motivation

BR har vedtaget en opfordring til KL. På KLs topmøde blev det vedtaget, at KLs bestyrelse skal opfordre kommunerne til at indsende forslag til overenskomstkrav. Hvis det skal have en reel betydning, så skal forslag indsendes tidsnok til at indgå i KLs beslutningsproces om overenskomstkrav. Derfor har vi brug for at kende KLs tidsfrist. Og for at beslutte en tidsplan for behandlingen i Københavns Kommune. 

 

Beslutning

Dagsordenpunkt 25: Medlemsforslag om forslag til KL om overenskomstkrav (2023-0259845)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 2. at-punkt:

”At Økonomiudvalget pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde en sag til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om Københavns Kommunes forslag til overenskomstkrav.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top