Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Medlemsforslag om drøftelse af retssag mod DR

Medlemsforslag

Det foreslås,

1. at Økonomiudvalget drøfter retssagen mod DR.

 

(Stillet af Enhedslisten)

 

Motivation

Den retssag Københavns Kommune har anlagt mod DR er af et sådant omfang og kan få så store konsekvenser, at det bør drøftes politisk. 

Beslutning

Dagsordenpunkt 24: Medlemsforslag om drøftelse af retssag mod DR (2023-0259845)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Medlemsforslaget blev drøftet.

Til top