Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Mødet startede kl. 15.30 og sluttede kl. 18.45.

 

I mødet deltog:

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A)

Lars Weiss (A)

Jonas Bjørn Jensen (A)

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø)

Sinem Demir (Ø)

Stine Finné Toft (Ø)

Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (C)

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (B)

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F)

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V)

Ole Birk Olesen (I)

 

Fraværende med afbud:

Christopher Røhl (B), barsel.

 

Fraværende uden afbud:

Jonas Bjørn Jensen (A) forlod mødet kl. 16.10 under behandling af dagsordenspunkt 6 om ”Offentlig høring af Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad”.

Borgmester Sisse Marie Welling (F) forlod mødet kl. 18.35 under behandling af dagsordenpunkt 25 om ”Medlemsforslag om forslag til KL om overenskomstkrav”

 

Dagsorden:

Der blev torsdag den 8. juni 2023 udsendt en tillægsdagsorden indeholdende indstillingen: ”Besættelse af stillingen som direktør i Socialforvaltningen (FORTROLIG)”.

Økonomiudvalget besluttede at behandle indstillingen som nyt dagsordenpunkt 2.

Der blev mandag den 12. juni 2023 udsendt en tillægsdagsorden indeholdende indstillingen: ”Besættelse af stillingen som direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (FORTROLIG)”.

Økonomiudvalget besluttede at behandle indstillingen som nyt dagsordenpunkt 3.

Der blev fredag den 9. juni 2023 udsendt en tillægsdagsorden indeholdende indstillingerne: ”Københavns Kommunes megaeventstrategi” og ”Københavns Kommunes høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af planloven”.  

Økonomiudvalget besluttede at behandle indstillingerne som henholdsvis nyt dagsordenpunkt 4 og 5.

Dermed blev det oprindelige dagsordenpunkt 2 om ”Offentlig høring af Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad” til nyt dagsordenpunkt 6, osv.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Til top