Strategi for børn og unge i København 2019-2021

  • Tre skolebørn i klasselokale
Alle børn skal kunne udleve deres drømme, og de skal have lige muligheder. Det er afsættet for Børne- og Ungdomsudvalgets fælles strategi.

Med strategien har Børne- og Ungdomsudvalget sat helt konkrete mål for arbejdet med at give alle børn de bedste kort på hånden i livet. Målene skal i perioden 2019-2021 nås gennem konkrete forandringer.

Kontakt