Pulje til indkøb af bordtennisudstyr til seniorer

Nu kan du søge om midler til indkøb af bordtennisudstyr til din enhed eller klub.

Formål med puljen

Bordtennis er både sjovt og sundt. Nyere forskning viser, at bordtennis kan have en positiv effekt på seniorers sundhed – særligt ved behandling af neurologiske lidelser så som Parkinsons og demenssygdomme.

Derfor er der blevet oprettet en pulje til indkøb af bordtennisudstyr, der kan søges af SUF-enheder, ældreklubber (§ 79) og eksterne idrætsforeninger, som tilbyder bordtennisaktiviteter til seniorer i Københavns Kommune. Midlerne kan ikke anvendes til anlæg, såsom lokale vedligehold mv. Puljen er på 350.000 kroner og gælder i 2022, og der kan maksimalt søges om 30.000 kroner til hver enkelt enhed/forening.

Ansøgning om midler fra pulje til bordtennisudstyr

Der kan maksimalt søges om 30.000 kroner til hver enkelt enhed/forening. Der kan søges frem til 31. december 2022 med henblik på indkøb senest 31. januar 2023.

Ansøgningen

  • Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet på denne side og sende et konkret tilbud (inklusiv fragt) til BAT 60+ på gertj@bat60.dk. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvilket udstyr, du ønsker at købe.

  • Enheder, som er organisatorisk forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, skal indhente tilbud hos TRESS jf. kommunens indkøbsaftale. Enhederne skal endvidere vedlægge ledelseserklæring som bilag til tilbuddet ved ansøgningen.

  • Du modtager efter ansøgningsprocessen en godkendelse fra BAT60+ om bevilling af midler til indkøb, hvorefter indkøbet skal foretages.

  • Du fremsender den endelige faktura for indkøb til BAT60+, som derefter udbetaler det bevilligede beløb til den angivne konto.

Ansøgningsskema

Ofte stillede spørgsmål om puljen til indkøb af bordtennisudstyr

Vis alle

Hvem kan søge?

Der gives støtte til plejehjem, aktivitetscentre, bydækkende enheder, sundhedshuse, § 79 klubber (ældreklubber) eller idrætsforeninger, som udbyder bordtennisaktiviteter til seniorer.

Ansøgningen og indhentet tilbud sendes til:

BAT60+

Gert Jørgensen Brønshøj

gertj@bat60.dk

tlf. 27 35 54 55

Hvor kommer midlerne fra?

Puljen bygger på en budgetudmøntning fra Københavns Kommunes ’Budget 2022’ til en indsats for at fremme bordtennis blandt ældre københavnere, særligt ældre med Parkinsons eller demens.

Parallelt med puljens oprettelse er der indledt et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bordtennis Danmark. Bordtennis Danmark har nedsat en BAT60+-gruppe, der skal agere udførende på vegne af Bordtennis Danmark i projektperioden.

En tillægsaftale til samarbejdsaftalen med Bordtennis Danmark udmønter midlerne til Bordtennis Danmark med henblik på, at BAT 60+ modtager og behandler alle ansøgninger til puljen i overensstemmelse med de af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fastsatte regler for puljeadministration og udmøntning.

Hvilke beløb kan man ansøge om?

Der kan maksimalt søges om 30.000 kroner til hver enkelt enhed/forening.

Hvornår kan man ansøge?

Midlerne kan søges frem til 31. december 2022 med henblik på indkøb senest 31. januar 2023. 

Kan jeg få hjælp til at bestille?

Ansøgere kan rådføre sig med BAT 60+ om indkøb af udstyr, ligesom BAT 60+ kan oplyse om eventuelle aktiviteter eller muligheder for lokal undervisning i bordtennis.

Kontakt

Gert Jørgensen Brønshøj

gertj@bat60.dk

tlf. 27 35 54 55

Kontakt

Katrine Due Jespersen

Projektleder

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kontakt

Gert Jørgensen Brønshøj

BAT 60+