Søg

Kultur- og Fritidsudvalgets løbende bevillinger

Ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter behandles løbende i Kultur- og Fritidsudvalget.

Når en ansøgning er modtaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen, vil ansøger modtage en kvittering med oplysning om, hvornår ansøgningen kommer på udvalgets dagsorden. Efter udvalgsmødet, og når referatet er godkendt, modtager ansøger svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med enten tilsagn eller afslag.

Hvis ansøgningen imødekommes helt eller delvist, vil der blive udarbejdet en aftale om tilskuddets anvendelse.

Ansøgningen stiles til Kultur- og Fritidsudvalget og sendes i pdf-format til sekretariatet.

Om ophavsret i ansøgninger

Din ansøgning bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk sammen med dagsordenen. Derfor skal du sikre, at eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende er afklarede, når ansøgningen bliver offentlig tilgængelig. Det kan f.eks. være brug af billeder, tegninger og fotos i ansøgningen, som du ikke har rettigheder til at vise eller ikke har betalt for.

Du vil blive afkrævet erstatningsbeløbet, hvis kommunen bliver erstatningsansvarlig for en ophavsretskrænkelse, når din ansøgning offentliggøres på vores hjemmeside.

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. I dette tilfælde opfordres du til at ansøge gennem funktionen ”Skriv sikkert til os” nederst på denne side.

Databeskyttelse

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning.

Tilskud

Rådhuspladsen 1

1550 København V