Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler

Ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter behandles fire gange årligt i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

Frister

Der er fire årlige frister for at indsende ansøgninger til behandling:

Ansøgningsfrister 2024
Ansøgningsfrist Dato for behandling i KFU
27. januar 24. februar 
25. april 23. maj
23. juni 16. august
24. oktober 21. november

Kriterier

Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets midler skal som udgangspunkt leve op til følgende kriterier:

  1. Udvalget behandler kun ansøgninger om fremadrettede projekter og ny brugsret til kommunale faciliteter.
  2. Som udgangspunkt behandles ansøgninger om tilskud på over 20.000 kr. Ansøgninger på flerårige tilskud behandles med henblik på eventuel henvisning til budgetforhandlinger/overførselssag.
  3. Ansøgninger, som falder inden for andre samlede fordelinger som Festivalpulje, Megaeventpulje, Klubhuspulje, Scenekunstpakke og Musikaftaler, henvises normalt til disse.
  4. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, som angiver målgruppe og formål.
  5. Ansøgningen skal vedlægges et budget, som angiver alle udgifter og indtægter for projektet. Budgetskabelon skal anvendes. Ansøger kan få vejledning til udfyldelse af budgetskabelon hos forvaltningen.
  6. Udvalget behandler kun samme ansøgning én gang årligt og afgørelsen er endelig. Ved gentagne begivenheder inden for samme år kan der ansøges igen for hvert afholdelsestidspunkt.
  7. Udvalget kan se bort fra ovenstående, hvis vægtige kulturpolitiske hensyn kræver det.

Ansøgningsproces

For at ansøge skal du bruge kontaktformularen nederst på denne side. I formularen skal du vedhæfte din ansøgning i PDF-format. Du skal også vedlægge dit budget, som skal udfyldes i denne budgetskabelon:

Hvis du har behov for vejledning til at udfylde budgetskabelonen, kan du kontakte tilskudskontoret på mail YV2K@kk.dk.

Når din ansøgning er modtaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen, vil du modtage en kvittering med oplysning om, hvornår ansøgningen kommer på udvalgets dagsorden. Efter udvalgsmødet, og når referatet er godkendt, modtager du svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med enten tilsagn eller afslag. Du vil ligeledes få besked her, hvis din ansøgning kan henvises til andre puljer.

Hvis ansøgningen imødekommes helt eller delvist, vil der blive udarbejdet en aftale om tilskuddets anvendelse.

Om ophavsret i ansøgninger

Din ansøgning bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk sammen med dagsordenen. Derfor skal du sikre, at eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende er afklarede, når ansøgningen bliver offentlig tilgængelig. Det kan f.eks. være brug af billeder, tegninger og fotos i ansøgningen, som du ikke har rettigheder til at vise eller ikke har betalt for.

Du vil blive afkrævet erstatningsbeløbet, hvis kommunen bliver erstatningsansvarlig for en ophavsretskrænkelse, når din ansøgning offentliggøres på vores hjemmeside.

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. I dette tilfælde opfordres du til at ansøge gennem funktionen ”Skriv sikkert til os” nederst på denne side.

Databeskyttelse

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning.

Kontakt

Tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen