Søg

Frivilligt socialt arbejde med udsatte borgere

Der er masser af muligheder for at være frivillig blandt udsatte københavnere. 

Frivillig i København

Er du interesseret i at blive frivillig og hjælpe byens hjemløse? Eller finde foreninger, hvor man kan arbejde frivilligt?

Frivilligt arbejde med børn og unge i udsatte byområder

Vil du hjælpe børn og unge i udsatte byområder med at komme i gang med en fritidsaktivitet, kan du gå ind på FritidsGuiderne KBH. 

Søger din frivillige forening midler til arbejdet med udsatte københavnere?

Læs om § 18-midlerne og hvordan din forening ansøger.

Søger din forening økonomisk støtte til julearrangementer?

Læs om hvordan din forening kan søge støtte til julearrangementer for udsatte københavnere. 

Diabetesmakker

Hvis du har type 2-diabetes, kan du blive diabetesmakker og hjælpe en udsat københavner, der også har type 2-diabetes.

Har du spørgsmål om frivillighed?

Ledelsessekretariatet

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

1599 København V