Frivilligt socialt arbejde med udsatte borgere

Der er masser af muligheder for at være frivillig blandt udsatte københavnere. 

Frivilligt arbejde på handicapområdet

Hos Hverdagsaktivisterne får du fællesskab, venskab, erfaring og oplevelser for livet. Når du er frivillig hos os, kæmper du for en vigtig sag. Vores mission er et aktivt fritidsliv for alle - uanset handicap. Ingen kan alt - alle kan noget! Du kan blive frivillig uanset om du har et handicap eller ej. 

Frivillig i København

Er du interesseret i at blive frivillig og hjælpe byens hjemløse? Eller finde foreninger, hvor man kan arbejde frivilligt?

Frivilligt arbejde med børn og unge i udsatte byområder

Vil du hjælpe børn og unge i udsatte byområder med at komme i gang med en fritidsaktivitet, kan du gå ind på FritidsGuiderne KBH. 

Søger din frivillige forening midler til arbejdet med udsatte københavnere?

Læs om § 18-midlerne og hvordan din forening ansøger.

Søger din forening økonomisk støtte til julearrangementer?

Læs om hvordan din forening kan søge støtte til julearrangementer for udsatte københavnere. 

Har du spørgsmål om frivillighed?

Ledelsessekretariatet, Socialforvaltningen

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

1599 København V