Julestøtte

Organisationer og frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til julearrangementer for Socialforvaltningens målgrupper.

Økonomisk støtte til julearrangementer 2023

Igen i år er det muligt for organisationer og foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde, at søge om økonomisk støtte til at afholde julearrangementer i december 2023 for Socialforvaltningens målgrupper.

Ansøgningsperioden er nu lukket

Ansøgningsrunden for økonomisk støtte til julearrangementer i 2023 var åben fra den 27. marts 2023 kl. 12.00 frem til den 8. maj 2023 kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter fristen kommer ikke i betragtning.

Ansøgningsrunden for § 18-midler til brug i 2024 var åben i samme periode. 

Se hvilke spørgsmål, der bliver stillet i ansøgningsskemaet til julestøtte

Informationsmøde - den 27. marts og den 24. april 2023

Der afholdes både et online og et fysisk informationsmøde om støtte til afholdelse af julearrangementer i 2023 og ansøgning til § 18-midlerne til brug i 2024. På informationsmøderne kan du høre nærmere om kriterierne, ansøgningsprocessen og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Det online informationsmøde afholdes samme dag som puljen åbner, nemlig mandag den 27. marts kl. 16-17 på Microsoft Teams. Du kan skrive til julestoette@kk.dk for at få fremsendt linket til mødet. 

Det fysiske informationsmøde afholdes mandag den 24. april kl. 16.30-17.30 på Københavns Rådhus, i Hovedkassen, som I finder i stueetagen i hjørnet Rådhuspladsen/Vester Voldgade.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til mødet. 

Bevilling af julestøtte

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til økonomisk at støtte julearrangementer for Socialforvaltningens målgrupper. Midlerne uddeles på baggrund af kriterier fastsat af udvalget:

  • Der gives støtte til frivillige, sociale foreninger og organisationer til at afholde julearrangementer for Socialforvaltningens målgrupper, hvor målgruppen af borgere berørt af udsatte-problematikker prioriteres.
  • Tilskudsmidlerne fordeles med særligt øje for, at flest muligt får glæde af dem.
  • Arrangementer, der gennemføres juleaften, prioriteres.
  • Modtagere af støtte er forpligtet til at aflægge særskilt regnskab for anvendelsen af det bevilligede beløb i året efter arrangementets afholdelse.

Der kan søges om økonomisk støtte til julearrangementer for de målgrupper, som Socialforvaltningen beskæftiger sig med. Ansøgere til julestøtten kan angive følgende målgrupper: 

  • Borgere berørt af udsatte-problematikker 
  • Borgere med handicap 
  • Borgere med psykiske lidelser 
  • Børn og forældre 
  • Generelle sociale organisationer  

Se slides fra informationsmøder om § 18 støtte og julestøtte den 27. marts 2023

Ansøgningsfrist og praktisk

Ansøgningsfristen er den 8. maj 2023 kl. 12. Ansøgninger til julestøtten afvises, hvis de modtages efter fristen.

Det bevilgede beløb sættes ind på organisationens NemKonto.

Arrangører, der har modtaget støtte i 2022, men som ikke har afleveret regnskab for deres arrangement(er), vil som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

Ansøgninger vil ikke komme i betragtning til støtte, hvis ansøger ikke har tilbagebetalt tidligere bevilget julestøtte i de tilfælde, hvor forvaltningen har stillet krav herom.

Enkeltpersoner og kommunale tilbud kan ikke søge om støtte. .

Udbetaling af midler

Ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev efter den politiske behandling. I bevillingsbrevet står der nærmere om udbetaling af midler, regnskabsaflæggelse m.m.

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen udfylde og indsende en udbetalingsblanket for at få udbetalt midlerne.

Udbetalingsblanket til julestøtte

Har du spørgsmål?

I Københavns Kommune kommunikerer vi sikkert for at beskytte dine data over for uvedkommende personer. Skriftlige henvendelser skal derfor ske gennem kontaktboksen her på siden.

Husk at have dit MitID Erhverv klar. 

Henvendelser bliver besvaret gennem foreningens CVR-nummer og kan derfor findes i den digitale postkasse, som hører til foreningens CVR-nummer.Når du kontakter os, skal du have foreningens MitID Erhverv klar. Henvendelser vil blive besvaret gennem foreningens CVR-nummer og kan derfor findes i den digitale postkasse (e-Boks), som hører til din forenings CVR-nummer.

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 23 25 57 15. 

Alle øvrige henvendelser kan ske til paragraf 18-sekretariatet på 20 53 61 56.

Har du generelle spørgsmål om julestøtte, som ikke vedrører en konkret sag, kan du fortsat skrive til julestoette@kk.dk

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om § 18 puljen. I nyhedsbrevet skriver vi om an-søgningsrunder, frister for regnskab, nye særpuljer og andre nyheder, der handler om frivilligt socialt arbejde i København.

Kontakt

Ansøgning om julestøtte via sikker post

Send din ansøgning til os via mail eller sikker post. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.