Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Oplev Vestre Kirkegård på egen hånd

Hent inspiration til din næste tur på kirkegården her. Læs om kunst, bygninger, gravsten og beplantning og få forslag til videre læsning.

Viden og inspiration til din næste tur på Vestre Kirkegård

Hent brochure med kort

Brochuren om Vestre Kirkegård fortæller om stedets historie, særlige afdelinger, gravsteder og beplantning. 

Brochuren rummer et detaljeret kort over kirkegården med 125 fortjenstfulde personers gravsteder og/eller interessante gravsten og 50 særligt interessante træer og vækster.

Gå QR-kode-ruten - med film

Vi har udstyret 12 spændende gravsteder på Vestre Kirkegård med QR-kode.

Gå ruten, scan koden og få historien. Du kan også se de tolv film her.

Brug vores digitale guide

Hent app'en ARtour og søg på Vestre Kirkegård - så finder du let vej til nogle af kirkegårdens mest spændende gravsteder og historierne om dem.

Du kan også finde guiden online, men det fungerer bedst i app'en.

Besøg terapihaven

Vestre Kirkegård har i 2021 fået en terapihave, hvor blandt andre københavnere med stress kan gennemgå restituerende forløb. 

Når der ikke er forløb i haven, er den åben for alle

Terapihaven ligger i den sydligste del af kirkegården, tæt på indgangen fra Sydhavn Station.

Læs mere om terapihaven

Læs bøgerne om Vestre Kirkegård

Bogen Skriften på stenen er en registrant (anno 2001) over de  bevaringsværdige gravminder på Vestre Kirkegård. 

Lån Skriften på stenen på bibliotek.dk.

Der findes også en fortegnelse over fortjenstfulde personers gravsteder på bl.a. Vestre Kirkegård udgivet af Københavns Kirkegårde i 1990'erne. 

Lån Fortjente personers gravsteder.

Hvis du er interesseret i ældre tiders begravelsesskikke og kirkegårdsforhold, kan du have god nytte af det historiske afsnit i kirkegårdens første festskrift: 

Festskrift i anledning af Vestre Kirkegaards 50 - aars Bestaaen

Kunstværker

Billedhuggeren Svend Rathsack (1885-1941) har skabt gavludsmykningen til Vestre Kirkegårds indgangsportal (billedet ovenfor). Kvindeskulpturen, kaldet 'Moder Jord', er doneret af Københavns Kommunes Kunstfond og opsat 1929.

Bronzeskulpturen lige inden for hovedindgangen hedder 'En falden'. Den er skabt af billedhugger og keramiker Arne Bang (1901-83) til minde om de danske soldater, der faldt 9. april 1940. Skulpturen er skænket af Justitsråd Eibeschütz og Hustrus legat og opstillet 1942.

Skulpturen i runddelen på afdeling 15 er skabt af billedhuggeren Georg Ulmer (1886-1920) og har oprindeligt fungeret som gravmæle på en nu sløjfet grav.

Fællesmonumentet på færøsk afdeling 15 er skabt af maleren Elof Risebye (1892-1961) i 1940-41. Elof Risebye er selv begravet på Vestre Kirkegård.

Fællesmonumentet på grønlandsk afdeling 19 er skabt af billedhuggeren Jan Buhl (1919-2015) og opstillet 1953. I 2018 blev også kunstværket Qanilaarneq, skabt af billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, opstillet på afdelingen.

På askefællesgraven på afdeling 18 opstilledes 1947 bronzeskulpturen 'Kvindefigur med urne'. Den er skabt af billedhugger og maler Bjarne Wilhjelm Nielsen (1917-87) og doneret af Dansk Ligbrændingsforening.

I Nordre Kapels gårdhave opsattes 1949 Henrik Starckes (1899-1973) relieffer 'Døden' og 'Opstandelsen'. Legatet Albertina donerede værkerne.

Bygninger

Der er ikke mange bygninger på Vestre Kirkegård, som arkitekt Hans Jørgen Holm (1835-1916) og/eller arkitekt Holger Jacobsen (1876-1960) ikke har haft fingrene i. De var begge husarkitekter for Københavns Begravelsesvæsen i en menneskealder og er i øvrigt begge begravet på Vestre Kirkegård.

Både Nordre Kapel (fra 1892) og Søndre Kapel (fra 1906) samt kontorbygningen og i øvrigt indgangsparti ved hovedindgangen (fra 1908) er tegnet af Hans Jørgen Holm. Hans Jørgen Holm stod også for den overordnede planlægning af Vestre Kirkegård i samarbejde med landskabsarkitekten Edvard Glæsel (1858-1915) og stadsingeniør Charles Ambt (1847-1919).

Søndre Kapel (billedet ovenfor) er i dag omdannet til åben pavillon i havekunstværket 'Stjernevejs-projektet' fra 2001. Landskabsarkitekt Torben Schønherrs tegnestue står bag haveanlægget, hvor lange cortenstålbånd, omgivet af kirsebærtræer og takshæk og afsluttet i 9 meter høje cortenstålportaler, strækker sig mod fire verdenshjørner.

Holger Jacobsen har tegnet Østre Kapel, der er fra 1913 og kun var i funktion frem til 1926. Han moderniserede desuden Nordre Kapel i 1920, efter i 1915 at have udvidet den i 1908 anlagte materialgård på afdeling 11.

Kontakt

Vestre Kirkegård

Vestre Kirkegårds Allé 15

Postboks 448

2450 København SV