Søg

Bispebjerg Kirkegård

Byens flotteste alléer og landets største fællesgrav

De basale oplysninger til din næste tur på kirkegården

Se åbningstider, adresse og kort

Bispebjerg Kirkegård er åben kl. 7 - 19 i vinterhalvåret (oktober-marts) og kl. 7-22 i sommerhalvåret (april-september). 

Kirkegårdens adresse er Frederiksborgvej 125, 2400 København NV.

Se kortet over Bispebjerg Kirkegård

Gratis rundvisninger og digital guide

Find selv rundt på Bispebjerg Kirkegård med vores digitale guide. 

Hent app'en ARtour og søg på Bispebjerg Kirkegård - så finder du let vej til nogle af kirkegårdens mest spændende gravsteder og historierne om dem.

Du kan også finde guiden online, men det fungerer bedst i app'en.

Foretrækker du analoge rundvisninger? I sommerhalvåret har vi gratis rundvisninger, hvor alle er velkomne. Grupper på mindst 10 personer kan bestille ture hele året. 

Se hvordan du kommer med på tur

Hent også vores brochure med kort over kirkegården.

Hvis du skal købe gravsted på Bispebjerg Kirkegård

Der er både kistegrave, urnegrave og børnegrave på Bispebjerg Kirkegård.

Få oplysning om gravsteder her

Du kan få personlig rådgivning om valg af gravsted. Bestil tid til et møde på kirkegården på telefon 33 66 91 00, så vil en medarbejder tage imod og vise jer de forskellige muligheder.

Se også vores råd og vejledning om alt dét, der skal ske i forbindelse med et dødsfald

 

Du kan holde højtidelighed i Søndre Kapel

Du kan leje Søndre Kapel til højtideligheder. Læs mere om kapellet

Kapellet ligger nogle hundreder meter inde på kirkegården.

Find kapellet på kortet over kirkegården

Skybrudssikring på Bispebjerg Kirkegård

I juli 2022 går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at skybrudssikre på Bispebjerg Kirkegård. Første etape er et areal i halvcirklen mellem Søndre og Nordre Kapel, hvor vi anlægger to græsbassiner. Formålet med at skybrudssikre kirkegården er at håndtere regnvandet for at reducere presset på kloakken, så der ikke i fremtiden sker oversvømmelser i lokalområdet.

Grønt og klimatilpasset gravområde

På det berørte areal etablerer vi to græsbassiner, der skal opsamle, forsinke og nedsive den regn, der falder på det omkringliggende område. Bassinerne bliver på i alt ca. 295 m3, og vi terrænregulerer vejen og grønne arealer.

For at få plads til de to bassiner, er vi nødt til at fælde to fyrretræer. I stedet planter vi ni nye træer. Området kommer til at fremstå som grønne lavninger med en mindre blomstereng blandt de mange træer. Ved skybrud fyldes lavningen op med skybrudsvand fra det omkringliggende område. Lavningen tømmes, når vandet langsomt siver ned i jorden. Arealet vil i fremtiden være et klimatilpasset gravstedsområde med karakter af lund.

Kirkegården i anlægsperioden

Arbejdet udføres i dagtimerne på hverdage kl. 7-19 og lørdage kl. 8-17.

Vi forventer at være færdige med arbejdet i oktober 2022.

Kirkegården vil være åben i hele anlægsperioden, men der vil være stier og alléer ved Søndre og Nordre Kapel, hvor det er nødvendigt at lukke af. Bue-vejen og Fyrreallé afspærres for gennemkørsel frem til oktober. Der opsættes skilte, der omdirigerer trafikken fra Rådvadsvej til Søndre Kapel.   

Igennem hele anlægsperioden tages der i videst mulig udstrækning hensyn til nærtliggende begravelseshandlinger og kapelhøjtideligheder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til skybrudsprojektbispebjergkirkegaard@kk.dk

Værd at vide om Bispebjerg Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård er fra 1903 og dermed Københavns nyeste. Kirkegården er på mange måder forbundet med kremeringens historie i Danmark og rummer, foruden et krematorium, mange særlige gravstedsformer relateret til kremering - herunder Danmarks største fællesgrav med op mod 100.000 asker. 

I 2015 fik Bispebjerg Kirkegård en udviklingsplan, der giver konkrete pejlemærker for kirkegårdens udvikling som både begravelsesplads og rekreativ ressource de næste mange år.

Kirsebæralléen og andre attraktioner

Der er mange smukke alléer på Bispebjerg Kirkegård, herunder den ikoniske poppelallé - men ingen er så berømt som kirsebæralléen bag Søndre Kapel. Den blomstrer som regel i slutningen af april. Sorten er prydkirsebærtræet prunus subhirtella "Accolade".

Kirkegårdens bygninger er arbejder af arkitekter som Holger Jacobsen, Tyge Hvass og Andreas Clemmensen. Friis & Moltke har tegnet krematoriet.

Mange anerkendte kunstnere er repræsenteret på kirkegården i form af enten individuelle gravminder eller monumenter, der markerer et fælles anlæg. Knud Nellemose, Preben Boye, Svend Lindhart og Kaare Klint er nogle af dem, man kan se værker af på Bispebjerg Kirkegård. 

Kontakt

Bispebjerg Kirkegård

Frederiksborgvej 125

Postboks 394

2400 København NV
Billede
Afdelingskort over Bispebjerg Kirkegård