Bispebjerg Kirkegård

Byens flotteste alléer og landets største fællesgrav

De basale oplysninger til din næste tur på kirkegården

Vis alle

Se åbningstider, adresse og kort

Bispebjerg Kirkegård er åben kl. 7 - 19 fra oktober til marts og kl. 7-22 fra april til september. 

Kirkegårdens adresse er Frederiksborgvej 125, 2400 København NV.

Se kortet over Bispebjerg Kirkegård

Gratis rundvisninger og digital guide

Find selv rundt på Bispebjerg Kirkegård med vores digitale guide. 

Hent app'en ARtour og søg på Bispebjerg Kirkegård. Så finder du let vej til nogle af kirkegårdens mange spændende gravsteder og gode historier.

Du kan også finde guiden online, men det fungerer bedst i app'en.

Vil du hellere med på rundvisning? Fra april til september har vi gratis ture, hvor alle er velkomne. Grupper på mindst 10 personer kan bestille ture hele året. 

Se hvordan du kommer med på tur

Hent også vores brochure med kort over kirkegården

Hvis du skal købe gravsted på Bispebjerg Kirkegård

Der er både kistegrave, urnegrave og børnegrave på Bispebjerg Kirkegård.

Få oplysning om gravsteder her

Du kan få personlig rådgivning om valg af gravsted på kirkegården. Bestil tid på telefon 33 66 91 00, så vil en medarbejder tage imod og vise jer de forskellige muligheder.

Se også vores råd og vejledning om det, der skal ske ved et dødsfald

 

Du kan holde højtidelighed i Søndre Kapel

Du kan leje Søndre Kapel til højtideligheder.

Læs mere om kapellet

Kapellet ligger ca. 400 meter inde på kirkegården.

Find kapellet på kortet over kirkegården

Værd at vide om Bispebjerg Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård er fra 1903. Den er tæt forbundet med kremeringens historie i Danmark. Siden 1908 har der været et krematorium på kirkegården. Her er også mange særlige typer gravsteder, der udspringer af kremering, bl.a. Danmarks største fællesgrav med op mod 100.000 asker. 

I 2015 fik Bispebjerg Kirkegård en udviklingsplan. Den sætter rammerne for kirkegårdens udvikling som både gravplads og rekreativ ressource de næste mange år.

Kirsebæralléen og andre attraktioner

Der er mange smukke alléer på Bispebjerg Kirkegård, bl.a. den ikoniske poppelallé.  Mest berømt er dog kirsebæralléen bag Søndre Kapel. Den blomstrer som regel i slutningen af april. Sorten er et prydkirsebær kaldet prunus subhirtella "Accolade".

Kirkegårdens bygninger er af arkitekterne Holger Jacobsen, Tyge Hvass og Andreas Clemmensen. Friis & Moltke har tegnet krematoriet.

Mange anerkendte kunstnere har lavet individuelle gravminder eller monumenter, der markerer fælles anlæg som f.eks. fællesgraven. Knud Nellemose, Preben Boye, Svend Lindhart og Kaare Klint er nogle af dem, man kan se værker af på Bispebjerg Kirkegård. 

Kontakt

Bispebjerg Kirkegård

Frederiksborgvej 125

2400 København NV

Skybrudssikring på Bispebjerg Kirkegård

Københavns Kommune skal sammen med landskabsarkitekter og ingeniører fra firmaerne Schønherr og WSP  lave et helt særligt klimatilpasningsprojekt i København, nemlig et omfattende skybrudsprojekt på Bispebjerg Kirkegård.

Skybrudsprojektet har til formål at sikre, at det regnvand, der falder på Bispebjerg Kirkegård i forbindelse med en såkaldt 100-års-hændelse, opsamles på kirkegården under kontrollerede forhold i stedet for at oversvømme grave eller løbe ud af kirkegården med oversvømmelser af de omkringliggende boligområder til følge.

Bispebjerg Kirkegård er en aktiv kirkegård og et yndet rekreativt grønt område i Københavns nordvest-kvarter. Projektet skal derfor først og fremmest tage hensyn til kirkegårdens funktion som begravelsesplads og dernæst dens særlige karakter og arkitektur, ligesom de store naturværdier skal bevares videst muligt. 

At arbejde med kirkegårdsmiljøer kræver først og fremmest respekt. Respekt for gravstederne, for de besøgende og for de sørgende.  Man må derfor ydmygt træde ind i denne opgave med øje for de mange hensyn, der her skal tages, når landskabsrummet skal omdannes og anlægsarbejdet gennemføres. 

Derfor vil Kommunen løbende frem til og under udførelsen sørge for at holde brugere og gravstedsejere informeret om projektet via denne hjemmeside, med bystandere på kirkegården samt orientering af gravstedsejerne, som bliver påvirket af anlægsprojektet. De enkelte gravstedsejere, som bliver direkte berørt af skybrudsprojektet, vil individuelt få direkte besked om ændringerne.

Projektet er et led i udførelsen af Københavns Kommunes Skybrudsplan som skal sikre by, infrastruktur og borgere mod skybrud

I sommeren 2022 blev den første, mindre etape anlagt i Vangen mellem Søndre og Nordre kapel. På arealet blev der etableret to græsbassiner, der skal opsamle, forsinke og nedsive den regn, der falder på det omkringliggende område og fra den nærliggende vej. Området fremstår i dag som en grøn lavning med græs og et større græsbassin/forsænket blomstereng blandt de mange træer. Når det regner meget, fyldes græslavningen op med vand fra det omkringliggende område og tømmes, når vandet langsomt siver ned i jorden. 

Skybrudsprojektet på kirkegården vil betyde, at arealerne i fremtiden vil have et større antal mindre grønne tilpassede græslavninger i den sydlige del af kirkegården samt nogle mere stringente græslavninger i dalen og ved hovedporten.

Projektet er politisk godkendt i foråret 2023. Anlægsarbejderne udføres primært fra 2025 til 2026.