Støttekontaktperson

Føler du dig ofte ensom og isoleret eller har du brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen?

En støttekontaktperson kan hjælpe dig med at få din hverdag til at hænge bedre sammen og opnå og bevare kontakt til din familie og venner. En støttekontaktperson kan også guide dig videre eller hjælpe dig med kontakten til andre tilbud i kommunen, som kan støtte dig i at nå dine mål. Dine ønsker og behov er i centrum og du er eksperten i dit liv.

Du kan få hjælp til både praktiske og sociale gøremål. Alt efter dit behov kan du blandt andet får hjælp til:

  • Kontakten til og mødet med offentlige myndigheder.
  • At får overblik over dine rettigheder og pligter i forhold til din forsørgelse.
  • Støtte til at få egen bolig og i at fastholde dig i egen bolig.
  • Støtte dig i kontakten med familie og venner.
  • Støtte dig i kontakten med relevante behandlingstilbud.

Du kan møde støttekontaktpersonen dér, hvor du helst vil, eller tage en snak over telefonen, hvis det er det, du foretrækker.

Hvis du allerede er tilknyttet et tilbud i kommunen, skal du starte med at kontakte dette tilbud. Hvis du ikke allerede er tilknyttet et tilbud, skal du henvende dig i psykiatrienheden. 

Ledsageordning

Hvis du er mellem 12-67 år og ikke kan færdes på egen hånd, kan du søge om personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet.

Sådan får du en støttekontaktperson

Psykiatrienheden

Valdemarsgade 6

1665 København V

Har du brug for hjælp til at få din hverdag til at hænge bedre sammen, kan du kontakte os på telefon eller på mail.

Vi vurderer individuelt, hvem der kan få en støttekontaktperson.