Hjemmevejleder - Socialpædagogisk støtte

Har du betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan du modtage socialpædagogisk hjælp gennem hjemmevejlederordningen

Formålet med hjemmevejlederordningen er, at du med hjælp fra en hjemmevejleder/bostøtte kan bevare og eventuelt forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale kompetencer, så du bedre bliver i stand til at skabe en tilværelse på egne præmisser. 

Støtten, du har brug for, vurderes individuelt. Det kan både være individuelt eller i et gruppeforløb, du modtager støtten. 

Den socialpædagogiske hjælp kan eksempelvis være støtte til at få:  

  • Struktur på hverdagen 
  • Praktisk støtte (indkøb, overholde aftaler, svare på e-mails mm.) 
  • Støtte til udvikling af relationer, sociale kompetencer mm. 
     

Man skal visiteres til at få støtte fra en hjemmevejleder. Visitationen i Psykiatrienheden vurderer hvor mange timer om ugen/måneden samt hvor langt et forløb du kan få. Det er altid en individuel vurdering. 

Ledsageordning

Hvis du er mellem 12-67 år og ikke kan færdes på egen hånd, kan du søge om personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet.

Ved et fysisk eller psykisk handicap

Borgere med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser som f.eks. udviklingshæmning, autisme, syns- eller hørehæmning, hjerneskade eller mobilitetshandicap skal henvende sig til Modtagelsen i Borgercenter Handicap.