Hjemmevejledere

Borgere med en nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for socialpædagogisk støtte i egen bolig, bofællesskab eller solist bolig kan få en hjemmevejleder.

Hjemmevejlederne har forskellige faglige baggrunde, men har erfaring med at hjælpe borgere med en nedsat psykisk funktionsevne med:

  • struktur på hverdagen
  • praktisk støtte (indkøb, overholde aftaler mm.)
  • støtte til udvikling af relationer, sociale kompetencer mm.
  • arbejde med eventuelt misbrug.

Man skal visiteres til at få støtte fra en hjemmevejleder, og hvor mange timer om ugen/måneden samt hvor langt et forløb er individuelt. 

Kontakt Psykiatrienheden hvis du vil vide mere om hjemmevejleder

Psykiatrienheden

Valdemarsgade 6

København V

Åben modtagelse

Griffenfeldsgade 46
2200 København N
Telefon: 33 17 42 62

Åbningstid:

Mandag - fredag 10-15

Telefontid:

Mandag - fredag 10-13

Personlig henvendelse efter aftale

Valdemarsgade 6
1665 København V
Telefon: 33 17 68 96Å