Praktisk hjælp og støtte til dig under 65 år

Hvis du ikke kan klare de praktiske opgaver i hverdagen, kan du søge Københavns Kommune om hjælp og støtte til fx rengøring, tøjvask og indkøb.

Hvor meget og hvilken form for praktisk hjælp, du bliver tilbudt, afhænger af en konkret og individuel vurdering af din samlede situation, herunder om der er andre i dit hjem, som kan hjælpe. Når du aktivt deltager i rengøringen i samarbejde med medarbejderne, udvikler eller vedligeholder du dine fysiske færdigheder. Hvis dit behov ændrer sig undervejs, revurderer vi sammen med dig, hvilken hjælp og støtte, du har brug for. 

Når du modtager praktisk hjælp i hjemmet i Københavns Kommune, har du frit valg blandt de leverandører, som kommunen har godkendt til at levere indsatsen. 

  

Værd at vide om praktisk hjælp og støtte til dig under 65 år

Sådan søger du