Den Sociale Hjemmeplejes brugerråd

Brugerrådet er bindeleddet mellem Borgercenter Voksne og Københavns borgere under 65 år, der modtager hjemmehjælp.

Den Sociale Hjemmepleje har et brugerråd tilknyttet bestående af repræsentanter fra handicap-, psykiatri- og misbrugsområdets organisationer samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Den Sociale Hjemmepleje og den private leverandør af hjemmehjælp.

Formålet er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til hjemmeplejens daglige såvel som fremadrettede virke og således styrke en løbende dialog mellem bruger og hjemmepleje.

Brugerrådet er et kommunalt nedsat råd i Borgercenter Voksne under Socialforvaltningen. Rådet blev nedsat i 2008 og er rådgivende i forhold til overordnede og generelle problemstillinger, som er knyttet til hjemmeplejens aktiviteter.  

Sammensætning

Brugerrådet har i alt otte medlemmer. 

Der er udpeget fire repræsentanter fra handicap-, psykiatri- og misbrugsområdets organisationer. Fra Borgercenter Voksne deltager en borgercenterchefer, to medarbejderrepræsentanter fra udførerenheden og en medarbejderrepræsentant fra visitationen. Derudover deltager to repræsentanter fra den private leverandør af hjemmepleje.

Brugerrådets medlemmer vælges for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Brugerrådet konstituerer sig med en forperson og næstforperson.

Opgaver og aktiviteter

Brugerrådet afholder minimum fire ordinære møder årligt.

Rådet har bl.a. til opgave:

  • At være rådgivende i forhold til Den Sociale Hjemmeplejes virke  
  • At fungere som et bindeled mellem Den Sociale Hjemmepleje og brugerne 
  • At spille en aktiv rolle i hjemmeplejens udvikling. Eksempelvis via dialog med handicap-, psykiatri- og misbrugsområdets organisationer.

Rådsmedlemmer

Brugerrepræsentanter:

Forperson: Poul Brorson (Dansk Handicap Forbund)

Kirsten Jean Christensen (Polioforeningen of Ulykkes Patientforeningen)

Diana Holm (Parkinsonforeningen)

Henrik Jensen (Dansk Blindesamfund)

Flemming Johansen (Scleroseforeningen)

Stedfortræder: Eva Knudsen (Dansk Handicap Forbund)

Repræsentanter fra Den Sociale Hjemmepleje:

Britt Bergstedt (Borgercenterchef)

Maria Smith (Områdechef for Visitationen)

Karin Munch Ravn (Centerchef i Center Syd - Den Sociale Hjemmepleje)

Niels Nielsson (Den Sociale Hjemmepleje - Næstforperson i BorgercenterMED)

Observatører - private leverandører af hjemmehjælp:

Camilla Wildbork (Direktør ved Hjemmehjælpen A/S)

Mia Marquaardt (Leder ved Attendo)

Sekretariat

Ellen Egelund Møldrup (AC konsulent Borgercenter Voksne)

 

Vil du vide mere om Brugerrådet i Den Sociale Hjemmepleje?

Borgercenter Voksne

Islands Brygge 37

2300 København S