Ansøgning om danskbonus

Danskbonus er en op til 6 måneders tidsbegrænset bonus, som udbetales hver måned sammen med din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvem kan få danskbonus? For at have ret til danskbonus skal du: 

  • modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • have bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende prøve eller højere prøve i dansk.

Du kan også have ret til danskbonus, hvis du har fået diagnosticeret en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2. Vi vil bede dig om at dokumentere dette, hvis det bliver relevant i din sag.

Har du én gang fået danskbonus, har du opbrugt din ret til danskbonus.

Søg danskbonus

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse

Postboks 210

1502 København V