Pårørende til en person med handicap

Som pårørende til et barn, ung eller voksen med handicap tilknyttet et botilbud i Københavns Kommune, for eksempel et døgntilbud, døgninstitutioner og aflastning, kan du få vejledning og støtte fra en pårørendevejleder eller i en søskendegruppe.

Uanset om du er forældre, søskende, partner eller har en anden form for varig relation til en person med handicap, kan det være svært at finde den rette hjælp og støtte. Samtidig kan det føles sårbart at dele sine tanker og udfordringer. Mange pårørende oplever også at stå alene med praktikken.

Samtale hos pårørendevejleder

Med en samtale hos vores pårørendevejleder kan du få vendt dine behov. Det kan både foregå ved et fysisk møde eller telefonisk og samtalen er fortrolig. Du kan også være anonym, hvis du ønsker det.

Vejlederen kan hjælpe dig med at navigere i kommunens tilbud og skabe overblik. På den måde afhjælper vejlederen også pårørendes frustration og usikkerhed.

Hver torsdag er der desuden åben vejledning i Borgercenter Handicap.

Grupper for søskende til borger med handicap

Hvis du er mellem 10-15 år og søskende til en person med handicap, og du bor i Københavns Kommune, kan du deltage i en søskendegruppe. Du kan møde andre søskende i samme situation og dele tanker, følelser og erfaringer.

Som søskende til en person med handicap kan du føle dig overset af dine forældre. Det kan også være du har svært ved at forstå, hvorfor din søskende med funktionsnedsættelse gør som de gør. Måske har du brug for at høre, hvordan andre i din situation takler det, hvis de bliver kede af det eller forvirrede.

Med søskendegrupperne skabes et fællesskab med andre i samme situation. Der vil både være samtaler om konkrete emner, lege, kreative aktiviteter, øvelser, film og oplæg.

Forløbene i søskendegrupperne indeholder bl.a.:

  • En forsamtale med barnet eller den unge og forældre
  • 6 gruppegange af to timers varighed pr. gang (inkl. pause med snack og te/saft).
  • Tilbud om en afsluttende samtale, sammen med forældrene
Pårørendevejlederen har hjulpet mig til at bibeholde en god og konstruktiv kommunikation med mit barns bosted, også når det gælder følelsesbetonede og komplicerede emner.
Citat fra
Forælder til barn med handicap, der bor på bosted