Pårørendevejleder i socialpsykiatrien

Er du pårørende til en bruger af et tilbud i socialpsykiatrien, kan du få vejledning og hjælp hos en pårørendevejleder. Du har en vigtig viden om dine nære, som kan være en stor støtte i forhold til din pårørendes hverdag og behandlingsforløb.

Som pårørende til en person med en psykisk lidelse kan du stå med en følelse af at være alene, og du kan have brug for et trygt sted at vende dine tanker. Det er også almindeligt at opleve et højt niveau af stress og have brug for støtte til at forebygge fx angst og udbrændthed.

Hos pårørendevejlederen kan du få en samtale om det, der fylder for dig. Det gælder også de tanker og bekymringer, du kan have. Du kan også få viden om de tilbud, der findes til pårørende både i og uden for kommunen. Samtalen kan både være telefonisk, over videoopkald eller fysisk – og du kan vælge at være anonym.