Den kommunale sygepleje

Du kan få sygepleje fra Københavns Kommune, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Kommunal sygepleje er midlertidig hjælp til selvhjælp, indtil du helt eller delvist selv kan klare dig og fx selv kan dryppe dine øjne, tage din medicin, tage kompressionsstrømper på og af eller selv kan klare kateter- eller stomipleje.

Den kommunale sygepleje vil løbende vurdere dit behov for sygeplejefaglige indsatser. Det er din sygdom, situation og behov, der er afgørende for, hvor længe og hvordan du kan få hjælp.

Sygeplejen vil sammen med dig udrede dit behov for sygepleje og planlægge dit sygeplejeforløb med fokus på, at du får:

  • Vejledning, oplæring eller hjælpemidler, så du lærer at klare mest muligt selv, så længe som muligt
  • Støtte til at mestre din sygdom
  • Hjælp til at inddrage dit netværk, så de kan hjælpe og støtte dig.

Sygepleje omfatter

  • Pleje og behandling samt rådgivning, vejledning og oplæring
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Hjælp til koordinering af undersøgelse og behandling
  • Hjælp til medicinadministration, hvor dosispakket medicin ikke er muligt
  • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende samt støtte til pårørende, såvel børn som voksne
  • Orientering om kommunens tilbud.

Søg om sygepleje

Du kan få sygepleje efter henvisning fra egen læge, vagtlæge, sygehus, hjemmepleje eller plejehjem. Du kan også selv henvende dig til visitationen.

Praktiske oplysninger

Pris (2023)

Sygeplejen er gratis, men du betaler som udgangspunkt selv for medicin og særlige sygeplejeartikler.

Sted

Kommunal sygepleje foregår som udgangspunkt på en sygeplejeklinik. Se oversigt på denne side.

Åbningstider på sygeplejeklinikkerne er typisk kl. 8-15 på hverdage.

Skærmbesøg

Kommunal sygepleje kan også ske som skærmbesøg i dit eget hjem eller i særlige tilfælde ved, at en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent kommer hjem til dig. 

Læs mere om skærmbesøg (hjemmeplejetilaeldre.kk.dk)

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Sundhedsloven §138
Opstart af indsats: Opstart efter behov. Ved akut behov opstartes indsats straks.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Sygeplejeklinikker – adresser og telefonnumre

Vis alle

Amager

Sygeplejeklinik Amager

Hans Bogbinders Allé 3, indgang 7
2300 København S
Telefon: 35 30 23 00

Sygeplejeklinik Sundparken

Sundparken 17
2300 København S
Telefon: 35 30 23 00

Sygeplejeklinik Ørestad Plejecenter

Asger Jorns Allé 5
2300 København S
Telefon: 35 30 23 00

Er du tilknyttet en sygeplejeklinik på Amager, kan du benytte selvbetjeningsløsningen Borgerbooking.

Bispebjerg

Sygeplejeklinik Dortheagården

Frederiksborgvej 77
2400 København NV
Telefon: 26 89 51 82

Sygeplejeklinik Utterslevgård

Utterslevgård 20
2400 København NV
Telefon: 30 46 15 96

Brønshøj-Husum

Sygeplejeklinik Brønshøj/Husum

Husum Vænge 13, 2 sal
2700 Brønshøj
Telefon: 21 33 33 41

Christianshavn

Sygeplejeklinik Christianshavn

Voldboligerne 1, st.
1426 København
Telefon: 24 22 58 72 og 24 25 99 12

Indre By

Sygeplejeklinik Indre By

Rosengade 3
1309 København K
Telefon: 27 10 20 30

Nørrebro

Sygeplejeklinik Guldbergs Have

Guldbergs Have 19, 1. sal
2200 København N
Telefon: 40 48 51 63

Sygeplejeklinik Mimersgade

Mimersgade 39-41
2200 København N
Telefon: 20 22 12 53 og 20 22 15 31

Valby

Sygeplejeklinik Langgadehus

Valby Langgade 97A
2500 Valby
Telefon: 82 56 17 80

Vanløse

Sygeplejeklinik Vanløse

Indertoften 10
2720 Vanløse
Telefon: 35 30 25 10 og 35 30 25 20

Vesterbro

Sygeplejeklinik Vesterbro/Kgs. Enghave

Vesterbrogade 121
1620 København V
Telefon: 82 20 52 72

Østerbro

Sygeplejeklinik Sundhedshus Østerbro

Randersgade 60, 1. sal
2100 København Ø
Telefon: 35 30 26 40 og 35 30 26 61

Kontakt