Søg

Den kommunale sygepleje

Københavns Kommune leverer sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Den kommunale sygepleje har følgende tilbud:

 • Forebyggelse af tryksår
 • Behandling af sår
 • Støtte til medicindosering
 • Støtte og rådgivning i forebyggelse af fald (faldudredning)
 • Vejledning om måltider og indkøb, hvis du vejer for lidt, mangler appetit eller har tabt dig (ernæringsindsats)
 • Vejledning om, hvordan du forebygger sygdom
 • Støtte og vejledning i at leve med en kronisk sygdom
 • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende
 • Omsorg og støtte til pårørende og efterladte
 • Hjælp ved akut opstået sygdom
 • Støtte til at kontakte fx egen læge eller hospital
 • Vurdering af inkontinensproblematik samt vejledning i inkontinenshjælpemidler og eventuel træning.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Sygeplejen er gratis, men du betaler som udgangspunkt selv for medicin og særlige sygeplejeartikler.

Sted

Som udgangspunkt får du sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker. Du kan typisk få sygepleje kl. 8.00-15.00 på hverdage og i øvrigt efter nærmere aftale med kliniksygeplejersken.

Hvis du fysisk og/eller psykisk ikke er i stand til at møde frem, kan du hele døgnet – alle årets dage – få besøg i eget hjem.

Henvisning

Du kan blive henvist til den kommunale sygepleje af din praktiserende læge, speciallæge eller af en hospitalslæge, når du fx bliver udskrevet fra indlæggelse på hospitalet eller har modtaget ambulant behandling. Du kan også selv henvende dig til visitationen gennem ovenstående link.

Skærmbesøg

Du kan også få skærmbesøg, hvis du har brug for vejledning, hjælp og støtte i dagligdagen, som ikke kræver et fysisk besøg. Det kan være støtte og guidning til at dosere din egen medicin, huske at tage din medicin, eller skifte stomipose.

En medarbejder fra sygeplejen ringer dig op via skærmen på det aftalte tidspunkt. Når du skal i gang med skærmbesøg, får du udleveret en tablet fra Københavns Kommune, som du låner.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Sundhedsloven §138
Opstart af indsats: Opstart efter behov. Ved akut behov opstartes indsats straks.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Hent vores folder om sygeplejeklinikkerne

Kontakt