Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Københavns Kommune fører tilsyn med byens dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Tilsynet ser på det pædagogiske indhold og måden, opgaverne løses på. Få svar på spørgsmål om pædagogisk tilsyn i dagtilbud og information om, hvor du finder tilsynsrapporter.

Find tilsynsrapporter for dagtilbud

Kommunale og selvejende daginstitutioner

Find din institution under "Se vuggestuer og dagplejere" eller "Se børnehaver". Tilsynsrapporten ligger under informationer om institutionens profil.

Private daginstitutioner

Tilsynsrapporten ligger på institutionens egen hjemmeside.

Dagplejen

Tilsynsrapporten ligger under den enkelte dagplejer eller det enkelte tilbuds profil.

Se tilsynsrapporter for dagplejere i København her

 

Spørgsmål og svar om det pædagogiske tilsyn i daginstitutioner

Vis alle

Hvorfor fører Københavns Kommune pædagogisk tilsyn?

Alle kommuner skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn med at alle byens dagtilbud lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i lovgivningen.

Tilsynet skal sikre, at alle børn i dagpleje, vuggestue og børnehave har de bedste betingelser for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Samtidig skal det pædagogiske tilsyn bidrage til en kontinuerlig udvikling af den pædagogiske kvalitet og praksis.

Hvor ofte fører Københavns Kommune pædagogisk tilsyn?

I Københavns Kommune fører tilsynsførende fra Børne- og Ungdomsforvaltningen løbende tilsyn, når de samarbejder eller på andre måder er i dialog med dagtilbuddene. Det kan fx være i forbindelse med support til indsatser, klager eller lignende.

Herudover får alle dagtilbud minimum én gang årligt et anmeldt tilsynsbesøg af en tilsynsførende fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Nogle dagtilbudstyper har flere løbende anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i løbet af et år.

Hvordan fører Københavns Kommune pædagogisk tilsyn?

Daginstitutioner og dagpleje

I daginstitutionerne og i dagplejen tager tilsynet udgangspunkt i det nationale pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Det pædagogiske grundlag er omsat til en række kriterier, som de tilsynsførende afdækker og vurderer på baggrund af observationer af den pædagogiske praksis og dialog med repræsentanter fra dagtilbuddet. Det er fx kriterier, der handler om relationerne mellem børn og voksne, om børnefællesskaberne og om forældresamarbejdet.

Private pasningsordninger

I de private pasningsordninger føres tilsyn med forholdene i den private pasningsordning. Herudover har tilsynet fokus på tilknytning, barnets trivsel, udvikling og læringsmiljø.

Hvad sker der, hvis tilsynet giver anledning til bekymring for den pædagogiske kvalitet eller andre forhold?

Hvis tilsynet giver anledning til bekymring for den pædagogiske kvalitet eller andre forhold i dagtilbuddet, vil der i forlængelse af tilsynet blive iværksat et skærpet tilsyn. Formålet med det skærpede tilsyn er, at dagtilbuddet hurtigst muligt får taget hånd om de bekymrende forhold og arbejdet med at udvikle den pædagogiske kvalitet.

I forbindelse med et skærpet tilsyn vil den tilsynsførende komme på et eller flere uanmeldte tilsynsbesøg. Det skærpede tilsyn ophæves, så snart de bekymrende forhold er bragt i orden.

I særligt alvorlige tilfælde vil der i tillæg til det skærpede tilsyn blive udarbejdet en handleplan.

Hvorfor kan jeg ikke finde tilsynsrapporten for mit barns institution?

Hvis en institution ikke har en tilsynsrapport, kan det skyldes, at det er en ny institution, der endnu ikke har fået gennemført tilsyn. Du kan altid kontakte lederen af dagtilbuddet for at spørge, om der findes en tilsynsrapport, der endnu ikke er offentliggjort.

Du kan også kontakte forvaltningen, se kontaktoplysninger under "Kontakt" her på siden.

 

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen