Søg

Pædagogisk tilsyn i dag- og fritidstilbud

Der føres løbende tilsyn med alle daginstitutioner, KKFO´er og fritidscentre i Københavns Kommune

Spørgsmål og svar om det pædagogiske tilsyn

Hvem gennemfører det pædagogiske tilsyn?

Tilsynsopgaven ligger i Københavns Kommune i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det pædagogiske tilsyn gennemføres af en pædagogisk konsulent fra forvaltningen.

Er der tilknyttet en pædagogisk konsulent til alle institutioner i Københavns Kommune?

Ja, der er tilknyttet en pædagogisk konsulent til alle institutioner i Københavns Kommune. Den pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder løbende institutionerne om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde.

Hvor ofte gennemføres det pædagogiske tilsyn?

I Københavns Kommune gennemføres det pædagogiske tilsyn både løbende via de pædagogiske konsulenters samarbejde med dag- og fritidstilbuddene og i form af ét årligt formelt tilsynsbesøg.

Hvad består det pædagogiske tilsyn af?

Tilsynet består af:

  • Observation af det daglige arbejde med børnene eller de unge.
  • Dialogmøde med ledelser og repræsentanter for medarbejdere og forældre.
  • En tilsynsrapport.

Den færdige rapport skal ligge på institutionens hjemmeside. Hvis du har spørgsmål til tilsynsrapporten i din institution, skal du kontakte institutionens leder. 

Hvordan inddrages forældrene i tilsynsprocessen?

Forældrene er en vigtig medspiller i tilsynsprocessen, hvor en forældrerepræsentant fra forældrerådet eller den selvejende bestyrelse inviteres til at deltage i den faglige dialog med den pædagogiske konsulent. Efterfølgende har forældrerådet eller den selvejende bestyrelse mulighed for at kommentere på konsulentens tilsynsrapport før den skal offentliggøres. 

Er du forældrerepræsentant i et forældreråd eller en selvejende bestyrelse, kan du læse meget mere om, hvad der forventes af dig, hvordan du kan bidrage i processen omkring tilsynet i guiden til forældrerepræsentanter nedenfor.

Tilsynsrapporten præsenteres og drøftes desuden som et fast punkt på det årlige forældremøde.

Har du brug for at tale med den pædagogiske konsulent i dit område?

Som forældre kan du altid henvende dig til den pædagogiske konsulent i dit område, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til den pædagogiske kvalitet i dit barns institution.

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen